4.5 Roulerende rekening

Een belangrijk begrip in het contextuele gedachtegoed is het recht van ieder mens op gerechtvaardigde zorg wanneer hij op de wereld komt. Recht en onrecht, balans tussen geven en ontvangen, roulerende rekening het zijn wel haast juridische termen, die evenwel duidelijk maken dat er binnen relaties meer meespeelt dan de feiten, de intra- psychische gevolgen van schade uit het verleden of het feit dat de communicatie verstoord is. Er is ook sprake van een winst- en verliesrekening tussen mensen en hieruit volgt ook het begrip: recht hebben op gerechtvaardigde zorg.

Nagy legt het begrip roulerende rekening als volgt uit: het is een relationele consequentie waarin iemands plaatsvervangende wraak op een ander uiteindelijk niet verhaald wordt op degene die de schade veroorzaakt. Nee, we zien dat deze wraak een nieuw slachtoffer maakt. (Böszörményi-Nagy & Krasner, 1994, pp. 147,479). Dit zie je bijvoorbeeld gebeuren tussen ouders en kinderen.

 

De jongen C. die verslaafd was en ontspoord, was het slachtoffer van zijn ouders, die op hun beurt weinig meegekregen hadden.

Hulpverlener: ‘Ook jij zult het moeten doen met wat je het meegekregen aan schatten en ook aan schade (…..)

Je maakt zichtbaar wat de schade is uit de vorige generatie (neerzetten krijgertje), wat het effect is op onze cliënten (krom gebogen / zittend), en wat vervolgens het effect is op de volgende generatie (kind krom of zittend of op blokje met wit vlakje). Zo maken we de roulerende rekening zichtbaar. Het onrecht uit vorige generaties werkt door in de volgende generatie.